جدیدترین محصولات اضافه شده

خدمات تخصصی صنعتی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
خدمات آسیاب با محفظه فولاد سخت کاری شده، تفلونی، فولاد زنگ نزن
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   آسیاب با محفظه فولاد سخت کاری شده، تفلونی، فولاد زنگ نزن
خدمات آنالیز آزمون مقاومت ضربه آیزود برای پلاستیک‌ها (Impact Tester/Impact Testing)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   مقاومت ضربه آیزود برای پلاستیک‌ها
خدمات تولید نانو الیاف با استفاده از الکتروریسی تک پمپ (Single Pump Electrospinning)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات*** تولید نانوالیاف مختلف با قابلیت کنترل شرایط محیطی و فرآیندی
خدمات مرتبط به تولید انواع نانو ذرات فلزی در محیط‌های مایع
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   تولید انواع نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع با غلظت‌های 500، 1000، 2000، 3000 ppm
خدمات پردازش اتمسفری و یا تحت گاز پلاسمایی منسوجات
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پردازش اتمسفری و یا تحت گاز پلاسمایی منسوجات
خدمات پوشش دهی فلزات خالص به صورت نانوساختار (Cathodic Arc Physical Vapor Deposition)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پوشش دهی فلزات خالص با استفاده از نانو ساختار کروم، تیتانیوم، آلومینیوم، زیرکونیوم، مس به روش قوس کاتدی
سامانه پردازش پلاسمایی تحت خلاء
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   سامانه پردازش پلاسمایی تحت خلا
سینتر و سنتز ترکیبات مختلف از جمله فلزی، سرامیکی و کامپوزیتی
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***      خدمات سینتر و سنتز ترکیبات مختلف
هر مرحله تمیزکاری پلاسما (Plasma Cleaning)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***    تمیزکاری با پلاسما 
خدمات آسیاب با قابلیت تزریق گاز محافظ
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   آسیاب با قابلیت تزریق گاز محافظ
خدمات آنالیز آزمون مقاومت ضربه چارپی برای پلاستیک‌ها (Impact Tester/Impact Testing)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   مقاومت ضربه چارپی برای پلاستیک‌ها
خدمات تولید نانو الیاف با استفاده از الکتروریسی دو پمپ (Dual Pump Electrospinning)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   تولید همزمان نانوالیاف مختلف با قابلیت کنترل شرایط محیطی و فرآیندی
خدمات مرتبط با تولید نانوکلوئید نقره
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   تولید نانوکلوئید نقره در غلظت های 1000 تا 4000 ppm
خدمات پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات در مقیاس نیمه صنعتی
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***    پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات در مقیاس نیمه صنعتی
خدمات پوشش دهی نانوساختار نیترید فلزات واسطه به صورت دو جزئی ( Cathodic Arc Physical Vapor Deposition)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پوشش‌دهی نانوساختار نیترید فلزات واسطه (به صورت دو جزئی) مانند :ZrN ,TiN ,CrN
خدمات آسیاب با محفظه فولادی همراه با سامانه اندازه‌گیری دما و فشار
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   آسیاب با محفظه فولادی همراه با سامانه اندازه‌گیری دما و فشار
خدمات آنالیز آزمون خواص خمشی پلاستیک‌ها (Bending test)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***     خواص خمشی پلاستیک‌ها (مدول خمشی، استحکام خمشی، کرنش خمشی)
خدمات تولید نانو الیاف با استفاده از الکتروریسی غوطه وری (Dip Electrospinning)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   تولید انبوه نانوالیاف و قابلیت استفاده از پلیمرهای مختلف
خدمات مرتبط با تولید نانوکلوئید طلا
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***    تولید نانوکلوئید طلا در غلظت‌های 1000 تا 4000 ppm
خدمات پوشش دهی نانوساختار نیترید فلزات واسطه به صورت سه جزئی و مولتی لایه (Cathodic Arc Physical Vapor Deposition)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پوشش‌دهی نانو ساختار نیترید  فلزات واسطه (به صورت سه جزئی و مولتی لایه) مانند: TiCN ,TiCrN, CrALN , TiALN به رو ش قوس کاتدی
خدمات آسیاب با محفظه فولاد سخت کاری شده، تفلونی، فولاد زنگ نزن (Baloot Mill)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   آسیاب با محفظه فولاد سخت کاری شده، تفلونی، فولاد زنگ نزن
خدمات آنالیز آزمون خواص کششی پلاستیک‌ها (Tensile test)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   خواص کششی پلاستیک‌ها (مدول الاستیک، استحکام کششی و شکست، ازدیاد طول تا تسلیم و پارگی) 
خدمات مرتبط با تولید نانوسوسپانسیون آهن
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   تولید نانوسوسپانسیون آهن در غلظت های 1000 تا 4000 ppm
خدمات پوشش دهی نانولایه‌­ا‌‌ی نیترید فلزات واسطه به صورت تناوبی (Cathodic Arc Physical Vapor Deposition)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پوشش دهی نانو لایه‌ای نیترید فلزات واسطه (به صورت تناوبی) مانند:TiN/CrN, TiN/AlN, CrN/AlN, Ti/TiN, Cr/CrN  به روش قوس کاتدی
خدمات آسیاب با محفظه حاوی نیتروژن مایع (Baloot Mill)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***    آسیاب با محفظه حاوی نیتروژن مایع
خدمات آنالیز آزمون مقاومت به خراش (Scratch Hardness Tester)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***    
خدمات مرتبط با تولید نانوسوسپانسیون آلومینیوم
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   تولید نانوسوسپانسیون آلومینیوم در غلظت‌های 1000 تا 4000 ppm
خدمات پوشش دهی نانوکامپوزیتی فوق سخت نیترید فلزات واسطه (Cathodic Arc Physical Vapor Deposition)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پوشش دهی نانو کامپوزیتی فوق سخت نیترید فلزات واسطه مانند:TiAlSiN, CrAlSiN, TiCrSiN, TiSiN به روش قوس کاتدی
خدمات آسیاب با محفظه فولاد زنگ نزن
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   آسیاب با محفظه فولاد زنگ نزن
خدمات آنالیز آزمون هوازدگی تسریع‌ شده به کمک محفظه لامپ قوس زنون (Xenon Arc Test Chamber)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***
خدمات تولید نانو الیاف با استفاده از دستگاه نیمه صنعتی الکتروریسی (Pilot Electrospinning)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پوشش‌دهی بستر‌های مختلف و تولید نانوالیاف در مقیاس بالا
خدمات هموژنیزاسیون، تولید انواع نانوامولسیون‌ها، توزیع نانومواد
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   هموژنیزاسیون، تولید انواع نانوامولسیون‌ها، توزیع نانومواد
خدمات پوشش دهی فلزات / پوشش دهی نیترید فلزات
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پوشش دهی فلزات / پوشش دهی نیترید فلزات به روش لایه نشانی تبخیر فیزیکی با کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی و تبخیر حرارتی
خدمات آسیاب با محفظه فولاد زنگ نزن
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   آسیاب با محفظه فولاد زنگ نزن
خدمات آنالیز اندازه‌گیری نرخ جریان مذاب (Melt Flow Index Measurement)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***
خدمات پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون همزمان غیرحرارتی
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***      پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون همزمان غیرحرارتی
خدمات پوشش دهی فلزات / پوشش دهی نیترید فلزات
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پوشش‌ دهی فلزات، پوشش دهی نیترید فلزات به روش لایه نشانی تبخیر فیزیکی با کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی و تبخیر حرارتی
خدمات آسیاب با محفظه فولاد زنگ نزن به همراه تزریق گاز محافظ
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   آسیاب با محفظه فولاد زنگ نزن به همراه تزریق گاز محافظ
خدمات آنالیز درصد خاکستر در پلاستیک‌ها (Sensitive digital balance/Electric Furnace)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***
خدمات پوشش دهی فلزات خالص به صورت نانوساختار
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پوشش دهی فلزات خالص به صورت نانوساختار با روش لایه نشانی تبخیر فیزیکی با کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم
خدمات آسیاب با مخلوط کن توربو
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   آسیاب با مخلوط کن توربو
خدمات آنالیز آزمون ناچ‌ زنی جهت آماده سازی تست ضربه (Notch Maker)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   ناچ‌زنی جهت آماده‌سازی تست ضربه
لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی (Electron Beam physical Vapor Deposition)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پوشش‌دهی فلزات دیرگذار، پوشش‌دهی مواد سرامیکی به روش لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی
خدمات آماده‌سازی نمونه با دستگاه تزریق (Injection Molding Machine)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***
اکسترودر دو پیچه (Twin Screw Extruder)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   تولید آمیزه پلیمری با دستگاه اکسترودر دوپیچه آزمایشگاهی 
خدمات اختلاط مواد با مخلوط کن دوحرکته (Double Movement Mixer)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***