لایه‌نشانی به روش تبخیری با باریکه الکترونی (E-Beam)

پوشش دهی یکی از مهمترین بخش های مهندسی سطح است که امروزه با پیشرفت صنعت لایه های نازک و پوشش دهی، این فناوری وارد بخش های گوناگون صنعت شده است که می توان به کاربرد آن در ادوات اپتیکی، میکروالکترونیک، معماری و ساختمان اشاره کرد. روش های مختلفی برای ساخت لایه های نازک به کار گرفته می شود. یکی از این روشها، لایه نشانی فیزیکی بخار (Physical Vapor Deposition - PVD) است که در خلا انجام می شود. یکی از روشهای لایه نشانی فیزیکی بخار، تبخیر به کمک باریکه الکترونی (Electron Beam Evaporation) است. 

سه مرحله اصلی در هر فرایند لایه نشانی فیزیکی تحت شرایط خلا شامل (الف) تبخیر ماده منبع؛ (ب) انتقال بخار از منبع به زیرلایه که می خواهیم آن را با ماده منبع پوشش دهیم و (ج) تشکیل لایه نازک روی زیر لایه با انباشت بخار منبع مورد نظر است که با کنترل مقدار ماده انباشت شده می توان ضخامت لایه را تنظیم کرد. در روش لایه نشانی تبخیر با استفاده از باریکه الکترونی، انرژی مورد نیاز برای تبخیر ماده منبع از انتقال انرژی الکترون ها به هدف یا ماده منبع تامین می شود.

لایه‌نشانی به روش تبخیری با باریکه الکترونی (E-Beam)

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

لایه‌نشانی طلا به روش تبخیری با باریکه الکترونی (E-Beam)


خدمات جانبی:
قیمت پایه: 3,500,000 ریال
قیمت نهایی: 3,500,000 ریال

لایه‌نشانی نیکل به روش تبخیری با باریکه الکترونی (E-Beam)


خدمات جانبی:
قیمت پایه: 3,500,000 ریال
قیمت نهایی: 3,500,000 ریال

لایه‌نشانی کروم به روش تبخیری با باریکه الکترونی (E-Beam)


خدمات جانبی:
قیمت پایه: 3,500,000 ریال
قیمت نهایی: 3,500,000 ریال