مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

تعداد نمونه/ اولویت انجام

آنالیز XPS

 (X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
خدمات آنالیز XPS
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات*** یکی از آنالیزهایی که براساس برهمکنش بین پرتوی ایکس و نمونه شکل گرفته است، آنالیز XPS می باشد. آناليزXPS، در حقيقت يك تكنيك كمي ـ طيفي است كه در آن نوع عناصر و تركيب شيميايي عناصر موجود در سطح نمونه قابل استخراج است.

خدمات آنالیز XPS

لطفاً تماس بگیرید
خدمات آنالیز XPS  ویژه (فوری)
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات*** یکی از آنالیزهایی که براساس برهمکنش بین پرتوی ایکس و نمونه شکل گرفته است، آنالیز XPS می‌باشد. آناليزXPS، در حقيقت يك تكنيك كمي ـ طيفي است كه در آن نوع عناصر و تركيب شيميايي عناصر موجود در سطح نمونه قابل استخراج است.

خدمات آنالیز XPS ویژه (فوری)

لطفاً تماس بگیرید