مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
DLS
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات***   پراکندگی نور دینامیکی یا Dynamic Light Scattering  

DLS

1,500,000 ریال
آزمون زتا
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات***

آزمون زتا

1,500,000 ریال
آنالیز  FTIR /ATR در داخل کشور
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات***   اندازه گیری طیف عبور (یا جذب) نوری در ناحیه طیفی مادون قرمز
آنالیز 4Point Prob در داخل کشور
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات*** مقاومت الکتریکی لایه های نازک فلزی به روش چهار اتصالی اندازه گیری می‌شود. چهار پروب با فاصله های 2 میلی‌متر از یکدیگر بر روی نمونه قرار می­ گیرد و سپس دستگاه از 1 میلی ولت تا 10 ولت اعمال ولتاژ می کند و جریان عبوری از نمونه در بازه 0 تا 200 میلی آمپر خوانده می شود.
آنالیز AFM داخل کشور
  ***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات***
آنالیز I-V & C-V داخل کشور
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات***
آنالیز I-V & C-V داخل کشور (به صورت ساعتی) 
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات***
آنالیز حرارتی(DTA-TGA-DSC) برحسب دقیقه
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در بخش توضیحات***    آنالیز حرارتی (DTA-TGA-DSC)   هزینه آنالیز حرارتی (DTA-TGA-DSC) برحسب دقیقه محاسبه می شود.
آنالیز خواص دی الکتریک
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات***
آنالیز UV-Visible
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات***

آنالیز UV-Visible

350,000 ریال
آنالیزجانبی EDS FESEM
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات***

تفسیر نتایج

600,000 ریال
خدمات آنالیز BET داخل کشور
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات***
خدمات آنالیز HR-SEM در خارج از کشور ویژه (فوری)
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات*** میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM که از گروه میکروسکوپ‌های الکترونی است، از معروف‌ترین روش‌های میکروسکوپی به شمار می‌رود که علاوه بر تهیه‌ی تصاویر بزرگنمایی شده، در صورتی که به تجهیزات اضافی مجهز شود می‌تواند برای آنالیز شیمیایی و دیگر بررسی‌ها نیز به کار گرفته شود.
خدمات آنالیز HR-TEM در خارج از کشور
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات*** اساس عملکرد میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscope ) که به اختصار به آن TEM گویند، مشابه میکروسکوپ‌های نوری است با این تفاوت که بجای پرتوی نور در آن از پرتوی الکترون استفاده می‌شود.    
خدمات آنالیز HR-TEM در خارج از کشور ویژه (فوری)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات*** اساس عملکرد میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscope ) که به اختصار به آن TEM گویند، مشابه میکروسکوپ‌های نوری است با این تفاوت که بجای پرتوی نور در آن از پرتوی الکترون استفاده می‌شود.    
خدمات آنالیز ICP-AES در خارج از کشور
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات***
خدمات آنالیز RAMAN در خارج از کشور
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات***
خدمات آنالیز XPS
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات*** یکی از آنالیزهایی که براساس برهمکنش بین پرتوی ایکس و نمونه شکل گرفته است، آنالیز XPS می باشد. آناليزXPS، در حقيقت يك تكنيك كمي ـ طيفي است كه در آن نوع عناصر و تركيب شيميايي عناصر موجود در سطح نمونه قابل استخراج است.
خدمات آنالیز XPS  ویژه (فوری)
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات*** یکی از آنالیزهایی که براساس برهمکنش بین پرتوی ایکس و نمونه شکل گرفته است، آنالیز XPS می‌باشد. آناليزXPS، در حقيقت يك تكنيك كمي ـ طيفي است كه در آن نوع عناصر و تركيب شيميايي عناصر موجود در سطح نمونه قابل استخراج است.
خدمات آنالیز XRD داخل کشور
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات*** پراش اشعه ایکس برای تعیین عموم کمیات ساختار کریستالی از قبیل ثابت شبکه، هندسه شبکه، تعیین کیفی مواد ناشناس، تعیین فاز کریستال‌ها، تعیین اندازه کریستا‌ل‌ها، جهت‌گیری تک‌کریستال، استرس، تنش، عیوب شبکه وغیره، قابل استفاده می‌باشد.    
خدمات آنالیز XRD در خارج از کشور
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات*** پراش اشعه ایکس برای تعیین عموم کمیات ساختار کریستالی از قبیل ثابت شبکه، هندسه شبکه، تعیین کیفی مواد ناشناس، تعیین فاز کریستال‌ها، تعیین اندازه کریستا‌ل‌ها، جهت‌گیری تک‌کریستال، استرس، تنش، عیوب شبکه وغیره، قابل استفاده می‌باشد.    
خدمات آنالیز XRF داخل کشور
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات*** طیف‌ نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس،(XRF=X-ray Fluorescence Spectroscopy)، از روش‌های آنالیز عنصری است که به‌دلیل سرعت بالای آنالیز در بعضی از صنایع دارای اهمیت است.
خدمات آنالیز XRF در خارج از کشور
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات*** طیف‌ نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس،(XRF=X-ray Fluorescence Spectroscopy)، از روش‌های آنالیز عنصری است که به‌دلیل سرعت بالای آنالیز در بعضی از صنایع دارای اهمیت است.
خدمات آنالیز XRF در خارج از کشور ویژه (فوری)
***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات*** طیف‌ نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس،(XRF=X-ray Fluorescence Spectroscopy)، از روش‌های آنالیز عنصری است که به‌دلیل سرعت بالای آنالیز در بعضی از صنایع دارای اهمیت است.
خدمات آنالیز HR-SEM در خارج از کشور
***نحوه‌ی سفارش این آنالیز و ارسال نمونه در بخش توضیحات*** میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM که از گروه میکروسکوپ‌های الکترونی است، از معروف‌ترین روش‌های میکروسکوپی به شمار می‌رود که علاوه بر تهیه‌ی تصاویر بزرگنمایی شده، در صورتی که به تجهیزات اضافی مجهز شود می‌تواند برای آنالیز شیمیایی و دیگر بررسی‌ها نیز به کار گرفته شود.
خدمات آنالیز FE-SEM داخل کشور با قدرت تخمین 20 نانومتر‌ با قابلیت آنالیز EDS (به صورت ساعتی)
میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM که از گروه میکروسکوپ‌های الکترونی است، از معروف‌ترین روش‌های میکروسکوپی به شمار می‌رود که علاوه بر تهیه‌ی تصاویر بزرگنمایی شده، در صورتی که به تجهیزات اضافی مجهز شود می‌تواند برای آنالیز شیمیایی و دیگر بررسی‌ها نیز به کار گرفته شود. "نحوه­ ی ثبت سفارش در پایین همین صفحه قابل مشاهده است"
خدمات آنالیز TEM با قابلیت آنالیز EDS داخل کشور‌- نمونه غیرمغناطیسی
اساس عملکرد میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscope ) که به اختصار به آن TEM گویند، مشابه میکروسکوپ‌های نوری است با این تفاوت که بجای پرتوی نور در آن از پرتوی الکترون استفاده می‌شود. ***نحوه‌ی سفارش این خدمت و ارسال نمونه در پایان بخش توضیحات*** این محصول جز محصولات ***چهارشنبه شگفت انگیز*** می باشد: **دریافت نمونه تا دوشنبه هر هفته، تحویل نتایج روزهای چهارشنبه هر هفته**    
خدمات آنالیز TEM با قابلیت آنالیز EDS داخل کشور‌- نمونه‌های مغناطیسی
اساس عملکرد میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscope ) که به اختصار به آن TEM گویند، مشابه میکروسکوپ‌های نوری است با این تفاوت که بجای پرتوی نور در آن از پرتوی الکترون استفاده می‌شود. "نحوه ی ثبت سفارش در پایین همین صفحه قابل مشاهده است" این محصول جز محصولات ***چهارشنبه شگفت انگیز*** می باشد: **تحویل نمونه تا دوشنبه هر هفته، تحویل نتایج روزهای چهارشنبه هر هفته**  
خدمات آنالیز FE-SEM داخل کشور با قدرت تخمین 100 نانو‌متر‌ (هر ساعت)
میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM که از گروه میکروسکوپ‌های الکترونی است، از معروف‌ترین روش‌های میکروسکوپی به شمار می‌رود که علاوه بر تهیه‌ی تصاویر بزرگنمایی شده، در صورتی که به تجهیزات اضافی مجهز شود می‌تواند برای آنالیز شیمیایی و دیگر بررسی‌ها نیز به کار گرفته شود.‌ "نحوه ی ثبت سفارش در پایین همین صفحه قابل مشاهده است"